Vuurtoren

Waarom doneren door particulieren?

 

 

Waarom doneren door particulieren?
Het kan zijn, dat u het doel om de vuurtoren te behouden voor de volgende generaties en open te stellen voor het publiek wilt steunen, omdat u het een sympathiek doel vindt, waarmee u zich verbonden voelt. We hebben bij velen gemerkt dat dit gevoel bestaat. Zo heeft de facebook pagina VvB al 1000 volgers. We kunnen deze mensen geruststellen:

De vuurtoren blijft behouden!

De Vlaamse overheid betaalde de renovatie van de buitenkant. Dat is inmiddels afgerond. Ze participeren ook nog flink in de renovatie van de binnenkant, die nu in volle gang is.
Naar verwachting zal dat rond 1 maart 2015 klaar zijn. Dan wordt de vuurtoren door de Vlaamse overheid aan ons “verkocht voor € 1,00” en zijn wij vanaf dat moment verantwoordelijk voor alle verdere kosten in de toekomst, ook aan de buitenkant.

Wat de Stichting als eerste te doen staat is de inrichting van de binnenkant van onze toren geschikt te maken voor de openstelling voor het publiek. De begane grond moet heringericht worden als ontvangstruimte , de vier bovenliggende verdiepingen moeten tentoonstellingsruimten en uitkijkposten worden. Naar schatting is daar ongeveer € 75.000 voor nodig. Twee derde deel van dat bedrag hebben we binnen door grote en kleinere sponsoring uit het bedrijfsleven en subsidies. We zijn nog in afwachting van enkele verdere bijdragen. Ook heeft een aantal particulieren al bijgedragen. Maar we zijn nog niet zover, dat we al onze inrichtingswensen kunnen realiseren. Om de inrichting helemaal af te ronden hebben we nog hulp nodig.

Als we de inrichting helemaal hebben afgerond, begint de volgende fase van het behoud en beheer van onze vuurtoren. Jaarlijks zullen we 8000-10000 euro bijeen moeten brengen om het onderhoud aan binnen- en buitenkant zelf te kunnen dragen. Over 10- 15 jaar zal de toren weer geschilderd moeten worden en dan doet de Vlaamse overheid niet meer mee.

Aanmelding als Vriend van de vuurtoren
Kortom, we hebben trouwe vrienden nodig om onze toren in stand te houden.
Gelet op de vele positieve reacties denken we hiervoor ook veel draagvlak bij de bevolking te vinden.
Facebook is daarvoor een indicatie. Daarom hebben we de club “Vrienden van de Vuurtoren” opgericht. We vragen € 10,00 per persoon voor het lidmaatschap en daarvoor krijgt u in ieder geval terug, dat u vanaf de opening rond 1 april 2015 tot 1 januari 2016 gratis de toren kunt bezoeken.
Het aanmeldingsformulier, waarmee u meteen geregistreerd wordt als “Vriend”vindt u elders in dit
Tabblad onder “aanmelding als vriend van de vuurtoren”. Via Ideal kunt u meteen uw bijdrage voldoen. Wij begroeten u graag.