Vuurtoren

Reeds aangemeld als donateur en niet geregistreerd

 

Er zijn een aantal mensen, die in het verleden al geld hebben gestort om ons te steunen in ons doel  de vuurtoren voor Breskens te behouden, te renoveren en in te richten.  Wij hebben dat uiteraard graag zien gebeuren, omdat iedere steun zeker in die eerdere fase meer dan welkom was. Wij danken u daarvoor. Er is echter een probleem: wij zien het geld binnen komen en lezen een naam, maar kunnen die in lang niet alle gevallen traceren op een ons bekende persoon  of adres.

Dat is jammer omdat wij doende zijn een Vrienden van de Vuurtorenclub op te richten . Mensen  worden opgeroepen lid te worden voor minimaal € 10,00 voor de periode tot 1 januari 2016. Wij gaan daar dan vervolgens op een bepaalde manier mee om, bij  voorbeeld door vanaf 1 april 2015, waarop de vuurtoren opengaat gratis toegang te bieden tot het eind van dat jaar.  Onder het kopje Activiteiten Vrienden van de vuurtoren kunt u daar  alles over lezen.  Omdat u reeds een donatie heeft gedaan willen we u ook onder die regelingen brengen. Dat kan dus alleen maar als we weten wie u bent en wanneer u  ongeveer gestort heeft.  Om die reden verzoeken wij u uw gegevens in te vullen op het formuliertje, dat onder de knop Contact is afgedrukt en dat aan ons toe te sturen.  Overigens: als u niet geregistreerd wilt staan,  kunt u dat op dezelfde manier aangeven door alleen maar  het bedrag en bij benadering de datum van storting  door te geven. Ook  dan weten wij voldoende.

Nieuwe donateurs kunnen zich nu aanmelden met het formulier “Aanmelding als vriend van de vuurtoren”. U vindt het elders onder de knop “Steun ons”. Met Ideal kan men dan meteen zijn storting doen.