Vuurtoren

Sponsoring door het bedrijfsleven

 

Sponsoring door het bedrijfsleven.

De Stichting Vuurtoren Breskens is opgericht  om er alles aan te doen om de Vuurtoren als markant maritiem bouwwerk op de Scheldedijk bij Nieuwe Sluis te behouden.  In het bestuur hebben een paar mannen zitting genomen die van de hoed en de rand wisten en dat is in de afgelopen twee en een half jaar van praten en problemen oplossen van groot belang gebleken.  We zijn nu zover, dat we  met een redelijk gerust hart durven zeggen, dat het is gelukt en dat onze vuurtoren inderdaad behouden blijft.  Op 18 augustus 2014 is het renovatiewerk begonnen en het moet uiteindelijk op 1 maart 2015 klaar zijn. Daarna hebben wij een maand de tijd  om de inrichting te plaatsen zodat  de toren voor het publiek  “in bedrijf” kan op  1 april 2015.

Het oplossen van het vele achterstallige onderhoud  aan de buitenkant en het verhelpen  van gebreken aan de constructie komt nog eenmaal voor rekening van de huidige eigenaar, de Vlaamse overheid. Ze hebben zich ertoe verbonden  de toren  “in  staat van nieuw” op te leveren  en dan  aan de Stichting  over te dragen. Ze  trekken daarvoor niet minder dan 225.000 euro uit.  Wij hebben het gevoel, dat ze in België aan dezelfde kar zijn gaan trekken als wij in de regio  en dat is mooi !

De Stichting zelf draait nu op voor de renovatie en herinrichting van de binnenkant.  Uit een zorgvuldig opgesteld bestek, dat is meegenomen in de algehele aanbesteding   is gebleken, dat wij daarmee voor een probleem van 75.000 euro kwamen te staan. Minimaal de helft van dat bedrag moest er zijn bij aanvang van de renovatie, omdat binnen- en buitenwerk niet zonder groot  financieel nadeel te scheiden is.  Met de inrichting kan je altijd wel wachten  en dat zou wel moeten als   de middelen ontbreken. Tot onze grote opluchting  bleek het bedrijfsleven in de regio  soms met forse bedragen bereid om mee te doen. We zijn nog steeds bezig en  hebben goede hoop, dat nog meer bedrijven hun logo op de banner willen zien als teken van verbondenheid met de doelstelling tot behoud van “onze vuurtoren”.   Als we de renovatie en de inrichting binnen de daarvoor gestelde termijn goed kunnen afronden,  hebben we ook een goede uitgangspositie voor het volgende probleem: na overdracht draaien wij ook op voor de kosten van onderhoud    aan de buitenkant en RWS-cijfers uit het verleden maken duidelijk, dat we toch  jaarlijks 8000-10000 euro opzij zullen moeten zetten om onze toren in goede staat te houden.

In eerste instantie richten we hiervoor nu voor het eerst onze pijlen op particulieren, terwijl we weten ook bepaalde  rechten op subsidies te hebben,  maar we kunnen nog steeds niet zonder het bedrijfsleven om nu in een goede uitgangspositie te komen.

Hoe?  Geen meerjarige contracten!  Wie nu meedoet doet dat met een eenmalige bijdrage voor de periode tot 1 januari 2016. Is de bijdrage meer dan € 100,00, dan krijgt uw logo een plek op de banner voor die periode tot 1 januari 2016, als u dat op prijs stelt.  De hoofdsponsors blijven natuurlijk wel langer staan, daar is hun bijdrage naar.

Doet u mee, altijd eenmalig, laat ons dat weten. U kunt daarvoor ons contactformulier gebruiken, dat onder de knop  “Contact”  is opgenomen.  Wij beantwoorden uw mail heel graag en danken u bij voorbaat.  Wilt u meteen uw bijdrage storten, dan kan dat natuurlijk ook  op onze bankrekening NL58 RABO 0170 688 941.

Vul a.u.b. in ieder geval ook het formuliertje in, dan kunnen wij u vinden.

Elk bestuurslid is gaarne bereid  met u in overleg te treden en uw vragen te beantwoorden. U vindt onze adressen  onder de knop  “over de Stichting” Daar staan ook de gegevens over de  culturele Anbi. De stichting Vuurtoren Breskens is sinds 1 januari 2013 als zodanig erkend door de belastingdienst.