Vuurtoren

ANBI informatie

 

De Stichting Vuurtoren Breskens is sinds 1 januari 2013 door de Belastingdienst erkend als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Al bij de oprichting van de Stichting in december 2011 heeft het Bestuur in artikel 2 van de Stichtingsakte als doelstelling opgenomen, dat de vuurtoren behouden moet blijven als beeldbepalend maritiem erfgoed en dat de toren opengesteld zou worden voor maritieme, culturele en educatieve activiteiten. De vuurtoren is een Rijksmonument en moet als zodanig aan volgende generaties worden doorgegeven. Bestuurders van de Stichting ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden (artikel 4 lid 5 Stichtingsakte). Als je zo omgaat met de vuurtoren, verbindt de Belastingdienst daaraan onder voorwaarden een aantal fiscale voordelen. Er worden wel drie eisen gesteld: 1. De registratie: de Stichting Vuurtoren Breskens is opgericht op 7 december 2011 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 28 december 2012 onder KvK-nummer 54240913., RSIN 851224751. De samenstelling van het bestuur en het postadres zijn hierboven reeds vermeld. 2. Uit de website moet blijken wat de Stichting van plan is te doen. Op de oude website hadden we daarom het hele Plan van Aanpak , dat grotendeels de plannen uit 2012 beschreef, opgenomen, maar inmiddels zijn we zoveel verder, dat we die 25 pagina’s maar buiten de website houden. Ooit was het voldoende om de status van culturele ANBI te krijgen van de belastingdienst , maar nu levert het nauwelijks een bijdrage. We zijn zoveel verder op het zelfde traject en de nieuwe website staat bol van nieuwe informatie. Dat gaat alleen maar groeien. Die informatie is bij de tijd en openbaar 3. Het is verplicht als ANBI om inzicht te geven in je financiële positie. Dat doe je dan met de goedgekeurd cijfers over het vorig boekjaar. Die vindt u hieronder.

Download onderstaand een van de documenten in PDF

De fiscale voordelen die aan het werken voor en doneren aan het Culturele ANBI verboden zijn kunt u nalezen onder deze link. Het is de moeite waard ervan kennis te nemen!