Vuurtoren

Verantwoording

 

Verantwoording
De Stichting Vuurtoren Breskens is op 7 december 2011 opgericht. De vijf oprichters zijn samen het eerste bestuur van de stichting gaan vormen. Het zijn Marc De Cocker (voorzitter), Guido van Rooij (vice-voorzitter), Tim Robijn (secretaris), Adrie Bondewel (penningmeester) en Jan Maat (lid). Nadat Jan op 19 januari 2013 is overleden, is hij enige tijd daarna opgevolgd door Jan van den Berg.

De Stichting staat sinds 28 december 2011 geregistreerd bij de K.v.K. onder nummer 54240913
De Stichting is inmiddels ook erkend als Culturele ANBI.
Contactadres: Secretariaat Stichting Vuurtoren Breskens,
Scheldekade 31-302, 4511 aw Breskens.
email vuurtorenbreskens@live.nl

Doelstelling volgens de Stichtingsakte van oprichting
De doelstelling van de stichting is de instandhouding en behoud van het sectorlicht Nieuwe Sluis, Panoramaweg 1 te 4511 RS Breskens, Rijksmonument register nummer 31526, verder te noemen: Vuurtoren Breskens en de vuurtoren als beeldbepalend maritiem erfgoed open te stellen voor maritieme, culturele en educatieve manifestaties; hierbij zoekt de stichting samenwerking met alle personen, groepen, rechtspersonen en overheden, die hetzelfde doel nastreven. Het stichtingsbestuur werkt nu aan de realisering van bovenstelde doelstellingen. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden in hoeverre we onze doelstellingen kunnen realiseren.

Aanleiding
Aanleiding voor de oprichters om in actie te komen was het bericht dat de vuurtoren uit 1867 na 144 jaar zijn functie als nautisch object had verloren en dat daarom op 3 oktober 2011 het licht van de vuurtoren werd gedoofd. Wat er verder met de vuurtoren zou gebeuren, was onzeker. Wat het stichtingsbestuur nastreeft is de vuurtoren als beeldbepalend lichtend baken van Breskens in volle glorie te behouden voor de toekomst en in al zijn eigenheid een waardevolle rol te laten spelen in de regio. Wij weten dat hiervoor volop draagvlak is in de regio en ook ver daar buiten.
Dec. 2013